برای بستن ESC را فشار دهید

در مورد پیستوله ملات پاش بادی بیشتر بدانید ...